หมวดหมู่ สินค้า (9)

ลูกล้อจับสายไฟ ขาเหล็ก ชนิดมีล้อกลาง

ลูกล้อจับสายไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Cable Trolley with Middle Castor Wheel
  • ชนิด : มีล้อกลาง
  • ใช้วิ่งบนไอบีม
  • จับสายไฟกลม

 

        ลูกล้อจับสายไฟ (Cable Trolley) คืออุปกรณ์จับสายไฟและวิ่งไปตามเส้นลวดหรือไอบีม นิยมใช้ในงานติดตั้งรอกไฟฟ้า