หมวดหมู่ สินค้า (9)

ลูกล้อจับสายไฟแบน แบบเหล็ก

ลูกล้อจับสายไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Steel Cable Trolley (for industrial flat cable)
  • ใช้กับแป๊ปหรือเหล็กฉาก
  • จับสายไฟแบน

 

        ลูกล้อจับสายไฟ (Cable Trolley) คืออุปกรณ์จับสายไฟและวิ่งไปตามเส้นลวดหรือไอบีม นิยมใช้ในงานติดตั้งรอกไฟฟ้า