หมวดหมู่ สินค้า (9)

จานโซ่

จานโซ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Load Sheave
  • มีขนาดตั้งแต่ 1/4” x 4” ขึ้นไป