หมวดหมู่ สินค้า (9)

ลูกล้อจับสายไฟ RK

ลูกล้อจับสายไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • RK Cable Trolley
  • ใช้วิ่งบนไอบีม ขนาด 125-150 มม.
  • จับสายไฟ 1 เส้น ขนาด 10-20 มม.

 

        ลูกล้อจับสายไฟ (Cable Trolley) คืออุปกรณ์จับสายไฟและวิ่งไปตามเส้นลวดหรือไอบีม นิยมใช้ในงานติดตั้งรอกไฟฟ้า