หมวดหมู่ สินค้า (9)

อะไหล่สวิตช์บังคับรอก HARDWORK

สวิตช์บังคับรอก & อะไหล่

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Pendant Control Spare Parts
  • Maintained ON/OFF
  • Emergency stop (EMS)
  • Momentary 1 speed with mechanical interlock (spare part of 1 speed)
  • Momentary 2 speed with mechanical interlock (spare part of 2 speed)

 

        สวิทช์บังคับรอก (Pendant Control / Push Button Switch) คืออุปกรณ์สำหรับใช้ควบคุมรอกไฟฟ้า มีหลากหลายแบบ สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขายของเราได้ค่ะ